2.dönem 1.yazılı soruları edebiyat 5

  • Konbuyu başlatan badem
  • Başlangıç tarihi
B

badem

Guest
TÜRK EDEBİYATI DERSİ 10. SINIF II. DÖNEM I. YAZILI SORULARI
S1-14.yüzyıla ait manzum ve mensur metinler hangi gelenek etrafında oluşturulmuştur?(5Puan)


S2-Divan Edebiyatı döneminde insanlar roman ve hikâye ihtiyaçlarını hangi nazım şekliyle giderirlerdi?(5 P)

S3- Bir kasideden alınan aşağıdaki beyitlerin “nazım biçimi” özelliklerini yazınız(10p)
Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su (Ey göz gönlümdeki ateşlere gözyaşından su saçma)
Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çare su (Artık bundan sonra tutuşan ateşlere su fayda etmez)

Dest bûsi arzusuyla ger ölürsem dostlar (Dostlar ! eğer onun elini öpme arzusuyla ölürsem)
Kuze eylen toprağum sunun ânunla yâre su (Toprağımdan testi yapın ve sevgiliye onunla su verin)


Birim değeri : ......................... Ölçü : ..............................

Uyak düzeni :………………………………… Birim sayısı::…………………………………………………….

S4-Yukarıdaki gazelin ikinci beytinde bulunan söz sanatlarından iki tanesinin adını ve nasıl yapıldığını açıklayınız.(10p)
S5-Aşağıdaki beyti açıklayınız.(10p)

Kapunda hasıl itdi bu devâsız derdi hep gönlüm (Kapında kazandı bu devasız derdi hep gönlüm)
Ne derde müptelâ oldı dil-i bîmârı görsünler (Ne derde tutuldu bu çaresiz gönlü görsünler)S6 Aşağıdaki açıklamaların karşısına doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.(10p)
Nasreddin Hoca fıkralarında dil süslü ve ağırdır. ( )
Ahlaki ve felsefi konularda yazılan rubailer bir dörtlükten oluşan şiirlerdir. ( )
Bir gazelin ilk beytine makta denir. ( )
Fuzuli üç dilde (Türkçe,Arapça,Farsça) divan oluşturmuştur. ( )
Mesnevilerin uyak düzeni aa ba ca da… biçimindedir. ( )

S7-Aşağıdaki şiirin nazım şekli ve uyak düzeni nedir? Yazınız.(10p)
Geçmiş günü beyhude yâd etme
Bir gelmemiş an için de feryâd etme
Geçmiş gelecek masal bütün bunlar
Eğlenmene bak ömrünü berbâd etme

S8- Divan şiirinin genel özelliklerinden dört tanesini yazınız.(5 puan)
1-
2-
3-
4-
S9-Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.(5P)
-Gazellerde beyit sayısı genellikle………………………….arasıdır.
-Kanuni Mersiyesini ………………………yazmıştır.
-Divan şiirinde kullanılan kalıplaşmış sanatlı güzel sözlere ………………………………………………. denir.
-Gazelin ilk beytine……………………………..son beytine………………………………….denir.

S10-Konularına göre Kaside türlerinin adlarını 5 madde olarak yazınız.(5p)
1- 4-
2- 5-
3-

S11-Aşağıdaki beyitlerden hangisi bir mesneviden alınmıştır?(10P)
A)Saldı ayaktan gam-ı alem beni
Ver bana gam def’ine saki şarab
B)Boynu burulu ayağı bağlı
Şehla gözü nemli canı dağlı
C)Aşk imiş her ne varalemde
İlim bir kıyl ü kâl imiş ancak
D) Sabâ gibi yüzü üzre görüp Necâtî’yi
Dedi nice sürünürsün kapımda sen de garîb
E)Bir peri silsile-i aşkına düştüm nâgeh
Şimdi bildim sebeb-i hilkat-i Adem ne imiş

S12-Türklerin Divan Şiirine kazandırdığı nazım şekillerinin adını yazınız.(5P)

1- 2-

S13-Fuzuli’nin edebi kişiliği ile ilgili 4 maddelik çıkarımlarda bulununuz.(10P)
 
Üst