2.Dönem 1.Yazılı Soruları edebiyat 3

  • Konbuyu başlatan badem
  • Başlangıç tarihi
B

badem

Guest
TÜRK EDEBİYATI DERSİ 10. SINIF II. DÖNEM I. YAZILI SORULARI
S1-14. Yüzyılda yazılan “Mantıku’t Tayr ”adlı eser kim tarafından yazılmıştır? Hangi gelenek etrafında oluşturulmuştur?(10P)
S2-Divan şiirinin genel özelliklerinden 5 tanesini yazınız.(5 puan)

Kapunda hasıl itdi bu devâsız derdi hep gönlüm (Kapında kazandı bu devasız derdi hep gönlüm)
Ne derde müptelâ oldı dil-i bîmârı görsünler (Ne derde tutuldu bu çaresiz gönlü görsünler)

Açıldı dağlar sinemde çâk itdüm giribânum
Muhabbet gülşeninde açılan gülnarı görsünler

dağ:yara giribân:yaka
çâk itmek:yırtmak,parçalamak
gülşen:Gül bahçesi
gülnâr:nar çiçeği


S3-Yukarıdaki şiirin 2.beyti günümüz Türkçesine çeviriniz.(10p)
S4-Yukarıdaki şiirin 1.beytin edebi sanatlarından iki tanesinin adını yazıp, nasıl yapıldığını açıklayanız.(10p)
S5-Yukarıdaki şiirin 1. beytini açıklayınız.(10P)
S6-Yukarıdaki şiiri (birim değeri,kafiye şeması,birim sayısı,nazım şekli,ölçü) bakımından inceleyiniz(5P)
S7-Yukarıdaki şiirin teması nedir?(5P)
S8-Konularına göre kaside türlerinden 5 tanesini yazarak birer cümle ile açıklayınız.(10p)
S9-Aşağıdaki açıklamaların karşısına doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.(10p)
Tuyuğ Türklerin divan edebiyatına kazandırdığı beş mısradan oluşan nazım şeklidir. ( )
Ahlaki ve felsefi konularda yazılan rubailer 3-5 dörtlükten oluşan şiirlerdir. ( )
Bir gazelin ilk beytine matla beyit denir. ( )
Fuzuli üç dilde (Türkçe,Arapça,Farsça) divan oluşturmuştur. ( )
Mesnevilerin uyak düzeni aa ba ca da… biçimindedir. ( )

S10- Aşağıdaki şiirin nazım şekli nedir? Bulunuz ve bu nazım şekli hakkında bilgi veriniz.(10p)
Geçmiş günü beyhude yâd etme
Bir gelmemiş an için de feryâd etme
Geçmiş gelecek masal bütün bunlar
Eğlenmene bak ömrünü berbâd etme
S11-Aşağıdaki beyitlerden hangisi bir mesneviden alınmıştır?(5P)
A)Saldı ayaktan gam-ı alem beni
Ver bana gam def’ine saki şarab
B)Boynu burulu ayağı bağlı
Şehla gözü nemli canı dağlı
C)Aşk imiş her ne varalemde
İlim bir kıyl ü kâl imiş ancak
D) Sabâ gibi yüzü üzre görüp Necâtî’yi
Dedi nice sürünürsün kapımda sen de garîb
E)Bir peri silsile-i aşkına düştüm nâgeh
Şimdi bildim sebeb-i hilkat-i Adem ne imiş

S12-Baki’nin edebi kişiliği ile ilgili 5 maddelik çıkarımlarda bulununuz.(10P)
 
Üst