15 Bin Memur Ataması Yalan Çıktı

  • Konbuyu başlatan KaRNeC_81
  • Başlangıç tarihi
K

KaRNeC_81

Guest
Bugün gazetesi "15 bin memur alınıyor" başlıklı bir haber yayımlamıştır. Söz konusu haber 2009 yılı bütçesindeki 25 bin atama iznine dayanılarak yapılmıştır. Gazete, 2009/3 KPSS tercih işlemlerinde 10 bin kadro yayınlandığı için geriye 15 bin memur kadrosuna atama yapılacağı çıkarmasını yapmıştır. Bu tür bir tespit yanlıştır. Zira, daha önce bir çok belirttiğimiz gibi kamuya tehsis edilne açıktan atama izni sayısı 25 bin değildir.


31 Aralık 2008 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 22. maddesi şu şekildedir:

"MADDE 22 – (1) 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşları; serbest memur kadrolarına 2008 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde açıktan veya diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle atama yapabilir. Bu sınırlar içinde memur ihtiyacını karşılayamayacak söz konusu idare, kurum ve kuruluşlardan yükseköğretim kurumları için ilave 4.000 adet, diğerleri için ilave 21.000 adet atama izni verilebilir."

Yukarıdaki madde hükmüne göre kamu kurumlarının iki türlü açıktan atama izni bulunmaktadır.

1- Bir önceki yıl boşalan kadrolarının yüzde 25'ine kadar atama yapabilme hakkı.

2- Bu şekilde ihtiyacını karşılayaman kamu kurumlarına tahsis edilen 25 bin adetlik açıktan atama izni. (Geniş bir açıklama için tıklayınız.)

Yukarıdaki açıklamadan da anlaşılacağı üzere kamunun toplam 25 bin adetlik memur alım hakkı değil daha fazla alım hakkı bulunmaktadır.

Bir diğer husus da şudur: Şuan için kaç memur alınacağı belli değildir. Toplam rakam, yukarıda 1 ve 2 nolu maddelerde tahsis edilen açıktan atama izni çerçevesinde, kamu kurumlarının taleplerine göre şekillenecektir. Dolaysıyla 2009/3 KPSS tercih işlemlerinde 10 bin kadro olduğundan ve toplamda 25 bin adetlik açıktan atama izni bulunduğu varsayımından hareket edilerek yapılan "15 bin memur alınacak" haberi teknik olarak yanlıştır. Memur alım sayısının 5 bin mi, 15 bin mi, 20 bin mi olacağı kamu kurumlarının taleplerine göre şekillenecektir.
İŞTE BUGÜN GAZETESİNİN HABERİ

Hükümet, kasım ayında yeni memur alımları için startı verdi.Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, kamu kurumlarına yazı göndererek taleplerini bildirmelerini istedi. Yazıda, KPSS sınavını kazananlardan kasım ayında memur ataması yapılacağını belirtilerek, kamu kurum ve kuruluşlarından ihtiyaçlarını 30 Eylül tarihine kadar iletmesi istendi. 2009 bütçesinde üniversiteler için 4 bin, diğer kamu kurumları için 21 bin olmak üzere toplam 25 bin memur atanması öngörülüyordu. KPSS sınavını kazananlardan ilk atamalar temmuz ayında yapıldı. Temmuz ayında 10 bin memurun atanması gerçekleştirildi.

KASIM AYI İÇİNDE

Hükümet, 2009 Bütçe Kanunu’ndan öngörülen toplam 25 bin atamayı gerçekleştirmek için kasım ayında geriye kalan 15 bin memurun atanmasını gerçekleştirecek. Kamu kurum ve kuruluşlarından istifa eden veya emeklilik veya ölüm nedeniyle boşalan kadrolarna yüzde 25’ni geçmemek üzere diğer kurumlardan nakil alabilecek.

Haber: Bilal ÇETİN/ANKARA
Az Umut Tüccarı Vardı Ülkede Artık Gazeteler de Başladı Umut Sömürücülüğüne...
 

ilk.ay

New Member
ÖgretmenForum Üye
Ynt: 15 Bin Memur Ataması Yalan Çıktı

bunlar 10 bin okul önceci alırlarsa, 25 bin zaten atayamazlar.
 
Üst