10. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

  • Konbuyu başlatan badem
  • Başlangıç tarihi
B

badem

Guest
TÜRK EDEBİYATI DERSİ 10. SINIF II. DÖNEM I. YAZILI SORULARI
S1- Divan şiirinin genel özelliklerinden 5 tanesini yazınız.(5 puan)
S2-Makâlât ve Mantıku’t Tayr’ın içeriğinden hareketle bu metinler hangi geleneğe bağlıoluşturulmuştur?(5Puan)

Ten-i zârumda pehlüm üstühanı sayılur bir bir
Beni seyr itmeyen ahbab mûsîkarı görsünler

Güzeller Mihriban olmaz dimek yanlışdur ey Bakî (Ey Bâki güzeller acımaz demek yanlıştır.)
Olur vallahi billahi hemân yalvarı görsünler (Aşıklar Biraz yalvarıversinler vallahi de billahi de olurlar)
Zâr:ağlayan,inleyen
Pehlüm:vucudun iki yanı
Üstühân:kemik
Musikâr:bir kuş adı
Ahbab:dost

S3-Yukarıdaki şiirin 1.beyti günümüz Türkçesine çeviriniz.(10p)
S4-Yukarıdaki şiirin 2.beytin edebi sanatlarından iki tanesinin adını yazıp, nasıl yapıldığını açıklayanız.(10p)
S5-Yukarıdaki şiirin 2. beytini açıklayınız.(10P)
S6-Yukarıdaki şiiri (birim değeri,kafiye şeması,birim sayısı,nazım şekli,ölçü) bakımından inceleyiniz(5P)
S7-Yukarıdaki şiirin teması nedir?(5P)
S8-Gazel nazım şekli hakkında bilgi veriniz.(10p)
S9-Aşağıdaki açıklamaların karşısına doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.(10p)
Şarkı Türklerin divan edebiyatına kazandırdığı beş mısradan oluşan nazım şeklidir. ( )
Ahlaki ve felsefi konularda yazılan rubailer 2 dörtlükten oluşan şiirlerdir. ( )
Bir gazelin ilk beytine matla beyit denir. ( )
Fuzuli Kanuni Mersiyesi’ni yazarak Sultanu’ş şuara olarak anılmıştır. ( )
Mesnevilerin uyak düzeni aa ba ca da… biçimindedir. ( )

Bir lebi gonca yüzü gülzar dersen işte sen
Har-ı gamda andelib-i zar dersen işte ben
(BAKİ’den)

S10-Yukarıdaki bölüm Gazel’in hangi beytinden alınmış olabilir? (10p)

S11-Tuyuğ ile şarkı nazım şeklinin divan edebiyatındaki önemi nedir? Açıklayınız.(5P)

S12-Nedim’in edebi kişiliği ile ilgili 5 maddelik çıkarımlarda bulununuz.(10P)
S13-Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.(5P)
-Gazellerde beyit sayısı genellikle………………………….arasıdır.
-Teşbihte ……………………………ve ………………………………………..olmak üzere iki ana unsur bulunur.
-Divan şiirinde kullanılan kalıplaşmış sanatlı güzel sözlere ………………………………………………. denir.
-Divan şiirinde genellikle …………………ölçüsü kullanılmıştır.
BAŞARILAR
 
A

ahmetarslans

Guest
Ynt: 10. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

Teşekkürler.
 
Üst