SQL Sorgulama Dili,Yerel SQL ve Dil Takımı

'Bilgisayar Öğretmenleri' forumunda badem tarafından 21 Haz 2008 tarihinde açılan konu

 1. badem

  badem Guest

  SQL Sorgulama Dili,Yerel SQL ve Dil Takımı

  SQL Sorgulama Dili adı altında yeni bir makale dizisine başladık "SQL sorgulama dili" adlı makale dizimiz bittikten sonra "Veritabanı Uygulamaları Geliştirmek" adlı makale dizimize TQuery bileşeni ile devam edeceğiz. Makale dizimizin bu bölümünde SQL sorgulama dilinin Borland firması tarafından geliştirilen türevi Yerel SQL sorgulama dilini anlatacağız. Ayrıca Yerel SQL'in dil takımı üzerinde de duracağız.Yerel SQL dil takımında tablo isimlerinin, saha isimlerinin ve referansların, tarih ve zaman biçimlemelerinin, boolean ifadelerin kendine ait yazım kurallarını anlatacağız.SQL Sorgulama dilini bilen kişilerin bile bu makale dizisini dikkatle takip etmesini tavsiye ederim.
  Yerel SQL
  Yerel SQL Nedir?
  Yerel SQL dBASE, Paradox ve FoxPro tablolarına ulaşmak için kullanılan SQL-92 standartının bir alt türevidir. Yerel SQL ifadelerine uygulamalardan erişilirken, BDE bu ifadeleri BDE API fonksiyonlarına dönüştürür.
  SQL ifadeleri iki katagoriye ayrılır: Veri İşletme Dili (DML) ve Veri Tanımlama Dili (DDL)
  DML tablo verilerini taramak,eklemek,güncellemek, silmek için kullanılan SQL ifadeleri içerir. Örnek olarak SELECT bir DML ifadesidir.
  DDL tabloları yaratmak, değiştirmek, ve silmek için kullanılan SQL ifadelerini içerir. Örnek olarak CREATE TABLE ve DROP INDEX DDL SQL ifadelerindendir.
  Yerel SQL Dil Takımı
  Bu makale dizisinde vereceğim örneklerin daha iyi anlaşılabilmesi için önce size SQL anlatım geleneklerini anlatmayı uygun gördüm.
  vereceğim örneklerde tüm SQL örnekleri Courier New fontunda olacaktır. Ayrıca yerel SQL büyük küçük harf duyarlı olmasa da dil elemenlteri ile diğer elementleri kolayca ayırabilmeniz için tüm dil elementleri büyük harfle diğer elementler ise küçük harflae yazılmıştır.
  Örneklerde kullanılma imkanı bulunan fakat kullanmak zorunda olmadığınız dil elementleri köşeli parantez ( [ ve ] ) arasına alınacaktır. Örneğin aşağıdaki örnekte DISTINCT anahtar kelimesi seçimliktir.
  SELECT [DISTINCT] *
  Örneklerde birden çok seçenekten birini seçmek söz konusu ise seçenekler dikey çubuk karakteri ayrılacaktır. Örneğin aşağıdaki gibi bir SQL ifadesinde bir saha referansı için ASC yada DESC ifadelerinden sadece biri kullanılabilir. Aynı zamanda bu ASC veDESC ifadeleri seçimliktir.
  ORDER BY saha_referansi [ASC | DESC]
  Not: Kesinlikle tek dikey çubuk karakterini SQL dilinde kullanılan çift çubuk karakterleri ile karıştırmayın.( | | )
  Yerel SQL kullanılırken bazı kurallara uyulması gerekir örneğin SQL ifadelerinden komutlarından yada fonksiyonlarıdan herhangi birini değişken, saha referansı,Parametre vb. olarak kullanamazsınız. Ayrıca tablo isimlerinin, saha isimlerinin ve referanslarıın, tarih ve zaman biçimlemelerinin, boolean ifadelerin kendine göre yazım kuralları vardır. Bu tanımlamalar aşağıda verilmiştir.
  Tablo İsimleri:
  ANSI-standard SQL'de, tablo isimleri Türkçe karakterler içermeyen tek bir kelimeden yada aralarında boşluk yerine "_" karakteri içeren birden çok kelimeden oluşabilir. Fakat Yerel SQL birden çok kelime içeren tablo isimlerine izin verir.
  Yerel SQL tam dosya adı ve yol tanımlamalarına izin verir. Tablo tek yada çift tırnak arasında bir dosya yolu yada dosya adı tanımlaması ile gösterilir.Örneğin:
  SELECT *
  FROM 'parts.dbf'
  SELECT *
  FROM "c:\örnek\parts.dbf"
  Yerel SQL BDE alias tablo referanslarını da destekler. Örneğin:
  SELECT *
  FROM "dox:table1"
  Eğer dosya uzantısını ihmal etmek istiyorsanız, tablonun tipi BDE'de varsayılan tablo tipi olmalıdır. Yada SQL ifadenizde alias kullandığınız taktirde tablonun uzantısını yoksayabiliriz.
  Son olarak eğer tablonuzun adı SQL ifadelerinden biri ise bunu tek yada çift tırnak arasına alarak kullanabiliriz. Örneğin:
  SELECT passid
  FROM "password"
  Saha adları ve referansları:
  ANSI-standard SQL'de, kolon isimleri ve referansları Türkçe karakterler içermeyen tek bir kelimeden yada aralarında boşluk yerine "_" karakteri içeren birden çok kelimeden oluşabilir. Fakat Yerel SQL birden çok kelime içeren kolon isimlerine ve referanslarına izin verir.
  Yerel SQL Paradox'un çok kelimeden oluşan saha isimlerini ve referanslarını destekler.
  Eğer Paradox tablosunun bir sahası SQL ifadesiyle aynı adı taşıyorsa tek yada çift tırnakla çevrilerek kullanılır ve Önüne tablo adını yada tablo referansını alır.Tablo adı yada referansı saha adı yada referansından bir nokta ile ayrılır. Aşağıdaki örnekte saha adı iki kelimeden oluşmuştur:
  SELECT E."Emp Id"
  FROM employee E
  Bir sonraki örnek DATE SQL anahtar kelimesini içeren bir saha adını nı nasıl tanımlandığını gösterir:
  SELECT datelog."date"
  FROM datelog
  Tarih Biçimleri:
  Yerel SQL tarih tanımlarını Amerikan tarih biçimine göre ayarlar. Diğer tarih biçimlerini desteklemez. Amerikan tarih biçimi AA/GG/YY yada AA/GG/YYYY olarak iki çeşittir. Tarih kullanımımnda bir hataya mahal vermemek için tarih değerleri tek yada çift tırnak içine alınırlar. Eğer tarih değerini tırnak içine almazsak örneğin 17/7/2000 tarihini 17 bölü 7 bölü 2000 olarak algılayacaktır.Aşağıda tarih değerinin SQL ifadelerinde nasıl kullanılacağına dair bir örnek verilmiştir.
  SELECT *
  FROM orders
  WHERE (saledate <= "1/23/1998")
  Tek haneli günlerin yada ayların başlarına sıfır eklemek seçimliktir.
  Eğer yüzyıl yıl içinde tanımlanmamışsa BDE ayarlarından FOURDIGITYEAR parametresi yüzyılı kontrol eder. Eğer FALSE ise yıllar sadece iki hane ile tanımlanır. Eğer rakam 0 ile 49 arasında ise 21'ci yüzyılı 50 ile 99 arasında ise 20'ci yüzyılı tanımlar. Örneğin 5/5/1998 tarihi 5/5/98 olarak tanımlanır. 17/7/2000 tarihi ise 17/7/00 olarak tanımlanır. Eğer TRUE ise 17/7/00 tarihi Milattan sonra 0'cı yıl olarak anlaşılır.
  Zaman Biçimleri:
  Yerel SQL saat biçimlerinin ss:dd:nn AM/PM (ss saat, dd dakika, nn saniye) olarak ayarlanmasını ister. zaman değeri ile birlikte yeni bir kayıt eklerken AM/PM kullanımı seçimliktir ve büyük küçük harf ayrımı yapılmaz (yani AM yerine am yazabilirsiniz.)Tanımlama tırnak işaretleri arasında olmalıdır.
  INSERT INTO WorkOrder
  (ID, StartTime)
  VALUES ("B00120","10:30:00 PM")
  Eğer AM yada PM etiketlerinden herhangi biri kullanılmışsa bu yarım gün uygulamasının kullanılacağı anlamına gelir ve saat 12 ile karşılaştırılır. Eğer saat 12den küçükse AM büyükse PM olur Saat sahsı AM/PM tasarımını değiştirebilir. Örneğin "15:03:22 AM" "3:03:22 PM" değerine çevrilir.
  Boolean ifadeler:
  Boolean ifadeler TRUE ve FALSE tırnak işaretleri ile çevrilerek yada çevrilmeden kullanılabilir.
  SELECT *
  FROM transfers
  WHERE (paid = TRUE) AND NOT (incomplete = "FALSE")
  Tablo Referans Adları:
  tablo referans adları tablo ile bir kolonu ilişkilendirmek için kullanılır. bu genellikle farklı tablolardan gelen adları aynı birden çok sahanın SQL ifadesi içinde kullanılırken çok büyük kolaylık sağlar. Bir tablo referans adı FROM ifadesinde tanımlanır.Bu tanımlayıcı yada tablo referans adıbir kolon adının ön eki olarak kullanılabilir.
  Eğer tablo ismi tırnak işaretleri arasında değilse tablo adı varsayılan referans adı olarak kullanılır.
  SELECT *
  FROM customer
  LEFT OUTER JOIN orders
  ON (customer.custno = orders.custno)
  Eğer tablo ismi tırnak işaretli bir ifade ise aşağıdaki gibi tırnak işaretleri ile birlikte kullanabilirsiniz.
  SELECT *
  FROM "customer.db"
  LEFT OUTER JOIN "orders.db"
  ON ("customer.db".custno = "orders.db".custno)
  Eğer tırnak işaretinin arasındaki ifade çok uzunsa bu tanımlamayı FROM ifadesinden sonra başka bir ifadeye atayarak kullanabilirsiniz.
  SELECT *
  FROM "customer.db" CUSTOMER
  LEFT OUTER JOIN "orders.db" ORDERS
  ON (CUSTOMER.custno = ORDERS.custno)
  Saha Refereansları:
  Saha referansları bir sahayı,hesaplanan saha değer kümesini yada bir SQL ifadesini ad olarak barındıran sahayı farklı bir adla tanımlamaya yarar. Saha referansları kesinlikle çift tırnak arasına alınamaz. Bir saha referansı tanımlamak için saha referansı tanımlanacak olan tanımlamadan sonra AS anahtar kelimesini kullanıp saha referans adını AS anahtar kelimesinden sonra yazmalıyız.Aşağıdaki ifade de Sub ve Word tanımlamaları saha referansıdır.
  SELECT SUBSTRING(company FROM 1 FOR 1) AS sub, "Text" AS word
  FROM customer
  Açıklama Tanımlamak:
  Eğer SQL ifadenizin daha anlaşılır olmasını istiyorsanız içine açıklama yazabilirsiniz. Açıklamanız /* ile başlayıp */ ile sona ermelidir. başlangıç ve sondaki işaretler açıklama ile aynı satırda olmak zorunda değildir.
  /*
  Merhaba Televole
  */
  SELECT SUBSTRING(company FROM 1 FOR 1) AS sub, "Text" AS word
  FROM customer
  Açıklamalar aynı zamanda SQL ifadeleri de içerebilirler İfadeleriniz eğer Açıklama içinde ise yoksayılacaklardır.Açıklamalar özellikle SQL ifadelerinizi test etmek istediğinizde çok işe yarat.Her satırı ayrı ayrı açıklama içine alarak hatanın nerede olduğunu bulabilirsiniz.
  SELECT company
  FROM customer
  /* WHERE (state = "TX") */
  ORDER BY company
  SQL tanımlı kelimeler:
  SQL ifadeleri tanımlamak için bazı kelimeleri kullanmıştır. Biz sorgularımızda bu isimleri kullanamayız. Eğer kullanırsanız Invalid use of keyword error hata mesajını alırsınız.Aşağıda bahsettiğimiz ifadelerin alfabetik bir listesini görüyorsunuz.

  ACTIVE
  ADD
  ALL
  AFTER
  ALTER
  AND
  ANY
  AS
  ASC
  ASCENDING
  AT
  AUTO
  AUTOINC
  AVG
  BASE_NAME
  BEFORE
  BEGIN
  BETWEEN
  BLOB
  BOOLEAN
  BOTH
  BY
  BYTES
  CACHE
  CAST
  CHAR
  CHARACTER
  CHECK
  CHECK_POINT_LENGTH
  COLLATE
  COLUMN
  COMMIT
  COMMITTED
  COMPUTED
  CONDITIONAL
  CONSTRAINT
  CONTAINING
  COUNT
  CREATE
  CSTRING
  CURRENT
  CURSOR
  DATABASE
  DATE
  DAY
  DEBUG
  DEC
  DECIMAL
  DECLARE
  DEFAULT
  DELETE
  DESC
  DESCENDING
  DISTINCT
  DO
  DOMAIN
  DOUBLE
  DROP
  ELSE
  END
  ENTRY_POINT
  ESCAPE
  EXCEPTION
  EXECUTE
  EXISTS
  EXIT
  EXTERNAL
  EXTRACT
  FILE
  FILTER
  FLOAT
  FOR
  FOREIGN
  FROM
  FULL
  FUNCTION
  GDSCODE
  GENERATOR
  GEN_ID
  GRANT
  GROUP
  GROUP_COMMIT_WAIT_TIME
  HAVING
  HOUR
  IF
  IN
  INT
  INACTIVE
  INDEX
  INNER
  INPUT_TYPE
  INSERT
  INTEGER
  INTO
  IS
  ISOLATION
  JOIN
  KEY
  LONG
  LENGTH
  LOGFILE
  LOWER
  LEADING
  LEFT
  LEVEL
  LIKE
  LOG_BUFFER_SIZE
  MANUAL
  MAX
  MAXIMUM_SEGMENT
  MERGE
  MESSAGE
  MIN
  MINUTE
  MODULE_NAME
  MONEY
  MONTH
  NAMES
  NATIONAL
  NATURAL
  NCHAR
  NO
  NOT
  NULL
  NUM_LOG_BUFFERS
  NUMERIC
  OF
  ON
  ONLY
  OPTION
  OR
  ORDER
  OUTER
  OUTPUT_TYPE
  OVERFLOW
  PAGE_SIZE
  PAGE
  PAGES
  PARAMETER
  PASSWORD
  PLAN
  POSITION
  POST_EVENT
  PRECISION
  PROCEDURE
  PROTECTED
  PRIMARY
  PRIVILEGES
  RAW_PARTITIONS
  RDB$DB_KEY
  READ
  REAL
  RECORD_VERSION
  REFERENCES
  RESERV
  RESERVING
  RETAIN
  RETURNING_VALUES
  RETURNS
  REVOKE
  RIGHT
  ROLLBACK
  SECOND
  SEGMENT
  SELECT
  SET
  SHARED
  SHADOW
  SCHEMA
  SINGULAR
  SIZE
  SMALLINT
  SNAPSHOT
  SOME
  SORT
  SQLCODE
  STABILITY
  STARTING
  STARTS
  STATISTICS
  SUB_TYPE
  SUBSTRING
  SUM
  SUSPEND
  TABLE
  THEN
  TIME
  TIMESTAMP
  TIMEZONE_HOUR
  TIMEZONE_MINUTE
  TO
  TRAILING
  TRANSACTION
  TRIGGER
  TRIM
  UNCOMMITTED
  UNION
  UNIQUE
  UPDATE
  UPPER
  USER
  VALUE
  VALUES
  VARCHAR
  VARIABLE
  VARYING
  VIEW
  WAIT
  WHEN
  WHERE
  WHILE
  WITH
  WORK
  WRITE
  YEAR

  AşağıdaYerel SQL'de bulunan operatörlerleri görüyorsunuz.Bu operatörler kesinlikle hiç bir referansın yada ismin içinde kullanılamazlar.

  | |
  -
  *
  /
  <>
  <
  >
  ,
  =
  <=
  >=
  ~=
  !=
  ^=
  (
  )

  Yerel SQL'in Desteklemediği Elementler:
  Aşağıdaki SQL-92 elementleri Yerel SQL'de kullanılamazlar.

  ALLOCATE CURSOR (Komut)
  ALLOCATE DESCRIPTOR (Komut)
  ALTER DOMAIN (Komut)
  CASE (Deyim)
  CHECK (Sabit)
  CLOSE (Komut)
  COALESCE (Deyim)
  COMMIT (Komut)
  CONNECT (Komut)
  CONVERT (Fonksiyon)
  CORRESPONDING BY (Deyim)
  CREATE ASSERTION (Komut)
  CREATE CHARACTER SET (Komut)
  CREATE COLLATION (Komut)
  CREATE DOMAIN (Komut)
  CREATE SCHEMA (Komut)
  CREATE TRANSLATION (Komut)
  CREATE VIEW (Komut)
  CROSS JOIN (İlişki Operatörü)
  CURRENT_DATE (Fonksiyon)
  CURRENT_TIME (Fonksiyon)
  CURRENT_TIMESTAMP (Fonksiyon)
  DEALLOCATE DESCRIPTOR (Komut)
  DEALLOCATE PREPARE (Komut)
  DECLARE CURSOR (Komut)
  DECLARE LOCAL TEMPORARY TABLE (Komut)
  DESCRIBE (Komut)
  DISCONNECT (Komut)
  DROP ASSERTION (Komut)
  DROP CHARACTER SET (Komut)
  DROP COLLATION (Komut)
  DROP DOMAIN (Komut)
  DROP SCHEMA (Komut)
  DROP TRANSLATION (Komut)
  DROP VIEW (Komut)
  EXCEPT (İlişki Operatörü)
  EXECUTE (Komut)
  EXECUTE IMMEDIATE (Komut)
  FETCH (Komut)
  FOREIGN KEY (Sabit)
  GET DESCRIPTOR (Komut)
  GET DIAGNOSTICS (Komut)
  GRANT (Komut)
  INTERSECT (İlişki Operatörü)
  MATCH (Yüklem)
  NATURAL (İlişki Operatörü)
  NULLIF (Deyim)
  OPEN (Komut)
  OVERLAPS (Yüklem)
  PREPARE (Komut)
  REFERENCES (Sabit)
  REVOKE (Komut)
  ROLLBACK (Komut)
  Row value constructorsSET CATALOG (Komut)
  SET CONNECTION (Komut)
  SET CONSTRAINTS MODE (Komut)
  SET DESCRIPTOR (Komut)
  SET NAMES (Komut)
  SET SCHEMA (Komut)
  SET SESSION AUTHORIZATION (Komut)
  SET TIME ZONE (Komut)
  SET TRANSACTION (Komut)
  TRANSLATE (Fonksiyon)
  UNIQUE (Yüklem)
  USING (İlişki Operatörü)
   

Bu Sayfayı Paylaş