Most Common Verbs Patterns

'Dil Sınavları' forumunda Rose tarafından 8 Mar 2008 tarihinde açılan konu

 1. Rose

  Rose Guest

  MOST COMMON VERB PATTERNS IN ENGLISH

  These are the most common verb patterns in English with their prepositions.

  VERB
  PREP.
  TÜRKÇE ANLAMI

  A  absorb
  in
  emmek, içine çekmek, soğurmak

  abstain
  from
  ... -den kaçınmak, sakınmak

  account
  for
  hesap etmek

  add
  to
  ilave etmek, katmak, toplamak

  adjust
  to
  ayarlamak, alıştırmak

  admit
  to
  itiraf etmek, doğruluğunu kabul etmek

  agree
  with
  ... ile anlaşmak, aynı görüşte olmak

  apply
  for / to
  ... (için) başvurmak, (-e) uygulamak

  appeal
  to
  rica etmek, dilemek, çekmek

  argue
  with
  ... ile tartışmak

  argue
  about
  ... hakkında tartışmak

  arrange
  for
  planlamak, kararlaştırmak, düzenlemek

  arrive
  in / at
  -e varmak, ulaşmak

  apologize
  for
  ... için özür dilemek

  approve
  of
  ... -yı tasvip etmek, onaylamak

  ask
  for
  ... için ricada bulunmak, rica etmek

  accuse sb
  of sth
  birini ... ile suçlamak

  arrest sb
  for sth
  birini ... -dan dolayı tutuklamak

  B  base
  on


  beg
  for
  ... için yalvarmak

  begin
  with
  ... ile başlamak

  benefit
  from
  ... -den yararlanmak

  believe
  in
  ... -e inanmak

  belong
  to
  ... -e ait olmak

  boast
  about
  ... ile övünmek

  borrow
  from
  ... -den borç almak

  blame sb
  for sth
  birisini ... ile suçlamak

  blame sth
  on sb
  birşeyi birinin üzerine atmak, suçlamak

  C  care
  for / about
  dikkat etmek, önem vermek

  cater
  for
  yiyecek ve içecek sağlamak

  choose
  between


  comment
  on
  ... üzerine yorum yapmak

  collide
  with
  ... ile çarpışmak

  communicate
  with
  ... ile iletişim kurmak

  compare
  with / to
  ... ile mukayese etmek, karşılaştırmak

  compete
  with
  ... ile yarışmak

  complain
  about
  şikayet etmek

  compose
  of
  bestelemek, oluşmak

  concern
  about / with
  endişelenmek

  concentrate
  on
  güdülenmek, konsantre olmak

  confess
  to
  itiraf etmek

  confuse
  with
  karıştırmak

  congratulate
  on
  kutlamak

  consist
  of
  oluşmak

  contribute
  to
  katkıda bulunmak

  cope
  with
  ... ile başa çıkmak, ... -nın üstesinden gelmek

  correspond
  with
  ... ile yazışmak

  count
  on
  saymak, hesaplamak, içinde olmak

  cover
  with
  ... ile kaplamak

  crash
  into
  ... -e çarpmak

  charge sb
  with sth
  suçlamak

  charge sb
  for sth
  para tahsil etmek

  convict sb
  of sth
  birini ... ile suçlamak

  convince sb
  of sth
  birini ... ile ikna etmek

  cure sb
  of sth
  iyileştirmek, tedavi etmek

  D  decide
  on / against
  karar vermek

  dedicate
  to
  ... -e adamak

  depend
  on
  ... -e bağımlı olmak, -e bağlı olmak

  despair
  of


  deter
  from
  ... -den vazgeçirmek

  differ
  from
  ... -den farklı olmak

  disagree
  with


  disapprove
  of


  discuss
  with
  tartışmak

  devote
  to


  dream
  of / about


  dress
  in


  drink
  to


  demand sth
  from sb


  derive sth
  from sth


  discourage sb
  from sth


  distinguish sb/sth
  from/between sb/sth
  ayırt etmek

  distract sb
  from sth


  E  elaborate
  on


  emerge
  from
  ortaya çıkmak

  escape
  from
  ... -den kurtulmak

  experiment
  on


  excuse sb
  for sth


  exchange sth
  for sth


  exclude sth
  from sth


  expel sb
  from sth
  birini ... -den kovamak, çıkarmak, atmak

  explain sth
  to sb
  açıklamak, açıklama yapmak

  F  face
  with
  ... ile karşı karşıya olmak, yüz yüze olmak, karşılaşmak

  feel
  like


  feel
  about


  fight
  against/with/for


  forget
  about


  forgive sb
  for sth
  affetmek

  G  guess
  at
  tahmin etmek

  get married
  to
  evlenmek

  get rid
  of
  ... -den kurtulmak

  get tired
  of
  ... -den yorgun düşmek

  grumble
  about
  yakınmak, homurdanmak

  H  hear
  of / about
  işitmek, duymak

  hide
  from
  ... -den saklamak, saklanmak

  hope
  of / for


  help sb
  with sth


  hinder sb/sth
  from sth
  engellemek

  I  impress
  on
  etkilemek

  insist
  on
  ısrar etmek

  insure
  against
  sigortalamak, garantiye almak

  interfere
  with / in
  engellemek, yoluna çıkmak, işine karışmak

  invest
  in
  yatırmak (yatırım yapmak)

  involve sb/sth
  in sb/sth
  -e müdahale etmek, karışmak, dahil olmak

  J  joke
  about


  K  know
  about


  L  laugh
  at/about


  listen
  to


  long
  for


  lend sth
  to sb
  borç vermek

  M  meet
  with


  mistake
  for


  get married
  to
  ... ile evlenmek

  O  object
  to
  ... -e itiraz etmek

  operate
  on


  P  participate
  in
  ... -e katılmak

  pay
  for
  ... -e ödeme yapmak

  persist
  in
  ... -e ısrar etmek

  pray
  for
  dua etmek

  prepare
  for
  hazırlanmak, hazırlamak

  prohibit
  from
  yasaklamak, engel olmak

  praise sb
  for sth
  birisini övmek

  present sb
  with sth


  prevent sb
  from sth
  birisini engellemek

  provide sb
  with sth


  provide sth
  for sb


  punish sb
  for sb
  cezalandırmak

  Q  quarrel
  about sth
  kavga etmek, tartışmak

  quarrel
  with sb


  R  react
  against / to
  tepki göstermek

  recon
  on
  uzlaştırmak

  recover
  from
  yeniden elde etmek, geri almak

  refer
  to
  ... -ile ilgili olmak

  rely
  on
  ... -e güvenmek

  reply
  to
  ... -e cevap vermek

  resign
  from
  ... -den istifa etmek

  respond
  to
  ... -e cevap vermek

  result
  in
  ... ile sonuçlanmak

  retire
  from
  ... -den istifa etmek

  room
  for


  remind sb
  of sth
  hatırlatmak

  rob sb
  of sth


  S  search
  for


  see
  to


  shout
  at
  ... -e bağırmak

  smile
  at
  ... -e gülümsemek

  specialise
  in


  speak
  to


  stand
  for


  stare
  at
  ... -de gözü kalmak, -e bakmak

  stem
  from


  subscribe
  to


  substitute
  for


  succeed
  in


  suffer
  from
  ... -den acı çekmek, -den muzdarip olmak

  save sb
  from sth
  birini ... _den kurtarmak, korumak

  sentence sb
  to sth


  share sth
  with sb
  birşeyi biriyle paylaşmak

  subject sb
  to sth


  suspect sb
  of sth


  T  talk
  to


  talk
  about


  think
  of/about


  turn
  to


  tell sb
  about sth


  thank sb
  for sth


  translate sth
  into sth
  tercüme etmek, çevirmek

  trust sb
  with sth
  birine ... ile güvenmek

  U  use
  for


  V  vote
  for
  ... için oy vermek

  W  wait
  for
  beklemek

  wonder
  at


  work
  on


  worry
  about
  endişelenmek

  write
  to / about


  warn sb
  about/against
  birini ... hakkında uyarmak, ikaz etmek
   

Bu Sayfayı Paylaş