Gelecek zaman (LE FUTUR SIMPLE)

'Fransızca' forumunda badem tarafından 14 Tem 2008 tarihinde açılan konu

 1. badem

  badem Guest

  Futur simple
  Adjectifs indéfinis
  Les Phrases De Condıtıon ( Koflul Cümleleri )
  Conditionnel présent
  Résumé 3
  Testez-Vous


  * Konu içinde ilk kez karflılafltığınız kavram ve deyimlerin anlamlarını diyalog,
  okuma parçası ya da alıfltırmaların sonunda verilen tablolardan öğreniniz.
  * Alıfltırmaları yapmadan önce verilen örnekleri dikkatle inceleyiniz.
  * Uyarıları dikkatle okuyunuz, gerekiyorsa yazınız.
  * Konuyu daha ayrıntılı öğrenmek için kitabınızın sonundaki kaynaklardan yararlanınız.
  * Ünite içerisinde yer alan alıfltırma ve test sorularının cevaplarını en son sayfada yer
  alan yanıt anahtarından kontrol ediniz.
  Bu üniteyi bitirdiğinizde;
  * Eylemlerin ‘futur’ ( gelecek zaman ) çekimlerini yapabilmeyi,
  * ‘Futur’ ile cümleler kurabilmeyi,
  * Belgisiz sıfatları ( Adjectifs indéfinis ) kullanabilmeyi,
  * Eylemlerin ‘conditionnel présent’ (koflul kipinin flimdiki zamanı) çekimlerini
  yapabilmeyi,
  * ‘Si’ bağlacı ile koflul cümleleri kurabilmeyi öğreneceksiniz.

  LE FUTUR SIMPLE (Gelecek zaman )
  Birinci, ikinci ve üçüncü grup fiillerin ‘futur simple’ ini çekmek için fiil mastar
  biçimiyle yazılır, yanına (- ai,- as,- a, -ons, -ez,- ont ) ekleri getirilir. Bu ekler ‘avoir’
  fiilinin flimdiki zaman ekleridir.
  1er groupe 2e groupe
  Parler( konuflmak) Finir ( bitirmek)
  Je parlerai ( konuşacağım) Je finirai ( bitireceğim)
  Tu parleras Tu finiras
  Il / elle parlera Il /elle finira
  Nous parlerons Nous finirons
  Vous parlerez Vous finirez
  Ils/ elles parleront Ils / elles finiront
  Futur des verbes du 3e groupe
  -ir ile biten bazı fiillerin -re ile biten bazı fiillerin
  birinci tekil flahıs çekimleri birinci tekil flahıs çekimleri: -r + ai
  ouvrir……..: j’ouvrirai boire………: je boirai
  partir……...: je partirai dire………..: je dirai
  servir.……..: je servirai entendre…...: j’entendrai
  sortir……....: je sortirai mettre……..: je mettrai
  Aflağıdaki fiillerin futur çekimlerine dikkat ediniz
  aller……….:j’irai
  faire……….:je ferai
  venir………:je viendrai
  voir………..:je verrai
  falloir……...:il faudra
  pleuvoir……:il pleuvra
  savoir……...:je saurai
  Infinitif Terminaisons Futur
  Demander ai, as, a, ons, ez, ont Je demanderai


  Futur du verbe ‘être’ Futur du verbe ‘avoir’
  Je serai J’aurai
  Tu seras Tu auras
  Il /elle sera Il / elle aura
  Nous serons Nous aurons
  Vous serez Vous aurez
  Ils /elles seront Ils / elles auront

  EXERCICES
  I- Mettez les phrases suivantes au futur simple.(Aflağıdaki cümleleri gelecek zamanda
  yazınız.)
  Exemple:
  J’ai visité le Palais de Topkapi.
  Je visiterai le Palais de Topkapi.
  1) Travaillez- vous en Afghanistan ?
  …………………………………………............................. .
  2) Nous allons au théâtre.
  …………………………………………............................. .
  3) Les enfants n’ont pas pris leur petit déjeuner à sept heures.
  …………………………………………............................. .
  4) Le Premier ministre turc arrive jeudi en France.
  …………………………………………............................. .
  5) Fais-tu un exercice sur le futur ?
  …………………………………………............................. .
  6) ‹rem fait un régime pour maigrir.
  …………………………………………............................. .
  7) Vous êtes passés par la Turquie pour aller en Syrie.
  …………………………………………............................. .
  8) Fais-tu le dîner?
  …………………………………………............................. .
  9) J’ai acheté un ordinateur portable.
  …………………………………………............................. .
  10) Mon père a commandé une nouvelle voiture.
  ………………………………………….............................
   
 2. badem

  badem Guest

  Ynt: Gelecek zaman (LE FUTUR SIMPLE)

  Le futur simple

  Formation :

  Pour la plupart des verbes, le radical du futur est infinitif.
  Les terminaisons sont –ai
  -as
  -a
  -ons
  -ez
  -ont


  Verbes des 1er et 2e groupes : infinitif + terminaisons

  parler

  je parlerai
  tu parleras
  il parlera
  elle parlera
  on parlera
  nous parlerons
  vous parlerez
  ils parleront
  elles parleront manger

  je mangerai
  tu mangeras
  il mangera
  elle mangera
  on mangera
  nous mangerons
  vous mangerez
  ils mangeront
  elles mangeront finir

  je finirai
  tu finiras
  il finira
  elle finira
  on finira
  nous finirons
  vous finirez
  ils finiront
  elles finiront choisir

  je choisirai
  tu choisiras
  il choisira
  elle choisira
  on choisira
  nous choisirons
  vous choisirez
  ils choisiront
  elles choisiront

  Verbes en –re (sauf faire) :
  Infinitif + terminaisons
  Verbes en –ir :Certains sont réguliers :
  infinitif +terminaisons
  conduire
  je conduirai
  tu conduiras
  il conduira
  elle conduira
  on conduira
  nous conduirons
  vous conduirez
  ils conduiront
  elles conduiront prendre
  je prendrai
  tu prendras
  il prendra
  elle prendra
  on prendra
  nous prendrons
  vous prendrez
  ils prendront
  elles prendront sortir
  je sortirai
  tu sortiras
  il sortira
  elle sortira
  on sortira
  nous sortirons
  vous sortirez
  ils sortiront
  elles sortiront finir
  je finirai
  tu finiras
  il finira
  elle finira
  on finira
  nous finirons
  vous finirez
  ils finiront
  elles finiront

  Verbes en –oir : la plupart sont irrégulièrs. savoir ð je saurai

  Emploi :

  Le futur situe le fait dans un avenir proche ou lointain.
  ð « Des orages éclateront dans la soirée. » annonce la météo.
  ð Nous visiterons Venise l’été prochain.
  Le futur peut être employé à la place d’un impératif. Il atténue l’ordre.
  > Vous me donnerez votre réponse au plus tard la semaine prochaine.
  > (= Donnez-moi votre réponse au plus tard la semaine prochaine.)


  Les verbes irréguliers

  avoir

  j’aurai
  tu auras
  il aura
  nous aurons
  vous aurez
  ils auront être

  je serai
  tu seras
  il sera
  nous serons
  vous serez
  ils seront faire

  je ferai
  tu feras
  il fera
  nous ferons
  vous ferez
  ils feront savoir

  je saurai
  tu sauras
  il saura
  nous saurons
  vous saurez
  ils sauront aller

  j’irai
  tu iras
  il ira
  nous irons
  vous irez
  ils iront venir

  je viendrai
  tu viendras
  il viendra
  nous viendrons
  vous viendrez
  ils viendront
  pouvoir
  je pourrai
  tu pourras
  il pourra
  nous pourrons
  vous pourrez
  ils pourront vouloir
  je voudrai
  tu voudras
  il voudra
  nous voudrons
  vous voudrez
  ils voudront voir
  je verrai
  tu verras
  il verra
  nous verrons
  vous verrez
  ils verront envoyer
  j’enverrai
  tu enverras
  il enverra
  nous enverrons
  vous enverrez
  ils enverront courir
  je courrai
  tu courras
  il courra
  nous courrons
  vous courrez
  ils courront devoir
  je devrai
  tu devras
  il devra
  nous devrons
  vous devrez
  ils devront
  pleuvoir
  falloir
  recevoir ð
  ð
  ð il pleuvra
  il faudra
  je recevrai tenir
  s’asseoir
  valoir ð
  ð
  ð je tiendrai
  je m’assiérai
  je vaudrai
   
 3. maxpuzar

  maxpuzar New Member

  Ynt: Gelecek zaman (LE FUTUR SIMPLE)

  tskrler
   
 4. maxpuzar

  maxpuzar New Member

  Ynt: Gelecek zaman (LE FUTUR SIMPLE)

  bademcim sizden fransızca ile ilgili yardim alabilirmiyim musait zamanınızda... Saygıla Sevgiler...
   

Bu Sayfayı Paylaş